Ovidiu Nimigean, Nanabozo


scris de în , ,

comentează primulOvidiu Nimigean

Nanabozo, Cartea Românească, 2014


Boemă în principiu, însă nefrecventând cercurile canonice de scriitori ori ,,cenaclurile literare’’, uneori îmi scapă anumite informaţii curente. Ca atare, l-am cunoscut pe Ovidiu Nimigean mai întâi ca prozator şi abia mai târziu o minunată poetă de la Sibiu mi-a povestit la ceas de seară că el scrie deopotrivă o poezie excelentă. Fapt care nu a avut menirea să mă deconcerteze, ci mai degrabă mi-a confirmat o intuiţie de blogger literar.Iar de curând, am citit ultimul volum de poezie al autorului, cu încântare. În peisajul minimalisto-nihilist, dirty sau pur şi simplu asumat întors-spre-sine-însuşi al poeziei contemporane, Ovidiu Nimigean excelează prin simplitate. Da, vorbim de o valoare aproape pierdută a artei literare. Îmi amintesc cum o amatoare de poezie îmi mărturisea deunăzi că preferă poeţii canonici fiindcă pe cei recenţi nu-i înţelege (sic!). Ei bine, pentru cei refractari ca în exemplul invocat, iată, un poet care schimbă perspectiva.

Este uşor sau ba să găseşti drumul direct către emoţionalul cititorilor tăi în calitate de poet? Cum să eviţi simplificarea, truismul, previzibilul, rămânând direct? Dacă e să mă pronunţ, eu intuiesc că pentru Ovidiu Nimigean se întâmplă ca pentru un actor hărăzit. Simplitatea vine ca un ocol excelent disimulat, executat prin toate tehnicile de expresie lirică. Simplu ca o respiraţie eliberată, versul său farmecă prin neintermedierea emoţiei, eludând metaforizarea în exces. Fără hybrisuri semantice, cu un firesc desăvârşit numai al său, el vorbeşte despre naturaleţea destrămării iubirilor şi a fiinţelor:

forţele de descurajare

dacă‑ai vedea locul

casa cu pereţii tot mai crăpaţi

cu ţiglele acoperişului tot mai măcinate

cu trotuarul fisurat şi năpădit de buruieni

cu grădina plină de bălării

cu via sălbăticitã

cu wcul proptit cu un trunchi aproape putred

dacã ai auzi răgetul merilor

cînd li se rup crengile de bătrîneţe

şi zumzăitul viespilor

pe fructele în descompunere de sub copaci

dacă teai încurca

în iarbancîlcitã de pe coastă

sau ai privi

împreună cu mine

zidul care se lasă

şi ţiai da seama

că braţelemi atîrnă moi

precum celor careau zărit năluca

nu cred cã mi‑ai scrie aşa cum îmi scrii:

„nici nu mai ştiu ce simt

cînd îmi imaginez mîinile tale pe pielea mea

buzele tale pe inimă.”Trei condiţionale şi o enumerare de ,,pierderi’’ ca un inventar al unei iubiri  veştejite unilateral sunt îndeajuns să ne furnizeze o emoţie de lectură de tip tsunami, după cum s-a văzut.Tema mamei nu putea lipsi din acest volum care perpetuează o operă de creaţie intrinsecă. Ştiu, ,,operă’’ este un cuvânt prea preţios de când cu bloggingul. Cu o înţelepciune care nu ştim de unde îi vine, Ovidiu Nimigean evidențiază relaţia unui fiu cu mama sa exprimată în gestualităţi care suprimă orice comunicare redundantă. Mama bolnavă, mama convalescentă, mama trăind ultimele bucurii mici ale vieţii, iată o marcă tematică inconfundabilă a unui artist care a  făcut din sentimentele filiale o operă de autor între-un secol al individualismului.protezele auditive beltone philips

am cules nucile

avem de două feluri

unele mari cu coaja groasă grele

altele mai mici cu coaja subţire uşoare

mama

care cum spuneam

a început să umble

le‑a întins pe trotuar la uscat

iar seara

după cină

cînd deja se întunecase bine

şia adus aminte vai

n‑am strîns nucile

da’ ce sentîmplã dacă rămîn

umezesc

deci leam strîns eu în nişte lighene de plastic

am găsito veselă cînd mam întors

iradiind ghemuită în pat

ştii miam dat seama deaici

după sunet

care erau nucile mari

şi care mici.’’Şi cum să se intituleze un volum atât de liber în expresie, de onest, de curat şi de frumos scris, altfel decât Nanabozo, cu numele spiritului viu care spune poveşti în cultura vechilor indieni din America. Trimiterea simbolică la preistorie și la inconștient m-a dus cu gândul la  concepția lui Mario Vargas Llosa, care spunea despre literatură că  ,,am rămas devotați acelui străvechi rit practicat, spre norocul nostru, de strămoși la începuturile istoriei: a visa împreună strânși împreună de cuvintele altui visător: povestitor, narator, trubadur, truver, dramaturg sau romancier, pentru ca astfel să ne exorcizăm spaimele și să scăpăm de frustrări, să ne îndeplinim dorințele cele mai ascunse, să-i râdem în nas bătrâneții și să învingem moartea, să trăim dragostea, mila, cruzimea și toate excesele cerute de îngerii și demonii pe care îi târâm cu noi.’’Există în noi un har nu pentru toţi acelaşi, nu pentru toţi egal, acela de a împărtăşi cele mai adevărate emoţii, iar acesta se exprimă cel mai bine în vocile poeților. Cu o demnitate lirică de o masculină eleganţă, cu o cadenţă stoică şi decisă, Ovidiu Nimigean ne oferă o creaţie de o forţă poetică care vă va vrăji definitiv. Fără a fi vreun esprit farceur precum însuşi Nanabozo, Ovidiu Nimigean să sensuri noi cuvintelor desemantizate prin cibernetică uzanţă, conferă nume faste unor sentimente parcă uitate, construieşte un spaţiu liric echilibrat, limpede, original, fără cusur. Și mai cu seamă, poezia sa tranșează între afectivitatea esențială și pseudo-afectivitate, în numele evident al celei dintâi.


           

Tu ce crezi?