Intelectualul este...


scris de în

12 comentarii

De la o vreme m-am trezit problematizând  despre ce va fi însemnând să fii un intelectual, un intelectual vero.  Până să îmi definesc eu conceptul, care nu este unul chiar uşor, s-o admitem, iată ce explicaţie lucidă am descoperit  în Omul dezrădăcinat a lui Tzvetan Todorov, carte pe care... je suis en train de lire. Subscriu prin urmare, la definiţia de mai jos.

,,Ce este un intelectual? În ce mă priveşte, delimitez înţelesul acestui cuvânt în felul următor: este un savant sau un artist( categorie care-i cuprinde şi pe scriitori) ce nu se mulţumeşte să facă ştiinţă ori să creeze opere de artă, să contribuie, aşadar, la propăşirea adevărului sau la înflorirea frumosului, ci se simte, pe deasupra, răspunzător de binele public, de valorile societăţii în care trăieşte şi care participă, deci, la dezbaterea privitoare la aceste valori. Intelectualul înţeles în felul acesta se situează la egală distanţă de artistul sau de savantul care nu se preocupă de dimensiunea politică şi etică a operei sale; şi de predicatorul ori de politicianul de profesie care nu creează vreo operă.’’(p.125) În consecinţă, şi unele bloguri pot  efectua cu succes această dezbatere, mult mai onest decât la un tv, de pildă. Să-i salutăm pe bloggerii intelectuali atunci, ori de câte ori ne este dat să-i întâlnim.

12 comentarii

Tu ce crezi?